صفحه اصلی > اطلاعات سهام > شركتهاي واگذار شده > کبریت و نئوپان زنجان چوب