صفحه اصلی > اطلاعات مالی > تصمیمات مجامع > مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (1392)